Primul Război Mondial

15 puncte bonus
65 rezolvări
Romană

Rezolvați jocul „Primul Război Mondial” pentru a vă testa cunoștințele.

Ștefan cel Mare

28 puncte bonus
22 rezolvări
Romană

Domnitorul Moldovei a domnit 47 de ani si a ctitorit numeroase biserici și mănăstiri, în spațiul geografic dintre Carpați și Nistru . A avut confruntări militare cu marile puteri care amenințau Moldova, păstrând independența țării. Ștefan cel Mare apare în literatura română în romanul ” Frații Jderi” de Mihail Sadoveanu, ” Apus de soare” de […]

Mihai Viteazul – primul unificator al Țărilor Române

27 puncte bonus
13 rezolvări
Romană

Numele domnitorului Țării Românești se leagă de prima unire politică a celor trei Țări Române într-un singur stat. După dispariția prematură a voievodului unirii, visul său va fi continuat prin alte două momente cruciale din istoria neamului: Unirea Principatelor (1859) și Marea Unire (1918).

România în a doua jumătate a secolului XX

27 puncte bonus
15 rezolvări
Romană

A doua jumătate a secolului XX este marcat în România de prezența sistemului comunist. Exista un singur partid politic, erau îngrădite drepturile și libertățile cetățenești, exista o feroce poliție politică, se manifesta din plin cultul personalității. Anul 1989 va marca prăbușirea regimurilor comuniste în Estul Europei și revenirea la democrație, pluripartidism și economie de piață.

Al doilea razboi mondial

9 puncte bonus
20 rezolvări
Romană

Test istorie.

România în primele patru decenii ale secolului XX

28 puncte bonus
11 rezolvări
Romană

Ultimul obiectiv național al românilor se va realiza în al doilea deceniu al secolului XX – România Mare. În perioada interbelică România va cunoaște o importantă dezvoltare economico-socială, politică și culturală. La baza democrației românești din perioada interbelică se va afla votul universal și legea fundamentală din 1923. Evenimentele internaționale vor influența și politica externă […]

Mircea cel Bătrân

26 puncte bonus
22 rezolvări
Romană

În timpul său, Țara Românească atinge maxima întindere teritorială – stăpânea ” părțile de peste munți” ( Amlașul și Făgărașul), Dobrogea , cetatea Dârstor. Păstrează independența țării în confruntarea cu Înalta Poartă și se implică în luptele pentru tronul sultanilor.

Istoria neamului

26 puncte bonus
57 rezolvări
Romană

O bătălie istorică nici prea grea, nici prea ușoară. Clasa a IV-a.

Perioada interbelică

27 puncte bonus
11 rezolvări
Romană

Perioada interbelică, reprezintă schimbare în viața oamenilor, implicarea femeilor în viața publică, apariția cinematografului, crize economice, democrație și totalitarism.

Voievozii români

27 puncte bonus
27 rezolvări
Romană

Întrebările pun accentul pe politica de înlăturare a dominației Imperiului Otoman asupra Țărilor Române. Sunt evidențiați cei mai importanți domnitori români.

Marea Unire

27 puncte bonus
10 rezolvări
Romană

Quiz-ul reunește întrebări care abordează eforturile duse de români cu scopul de a realiza un stat național care să conțină toate teritoriile românești.

Primul Război Mondial.

26 puncte bonus
65 rezolvări
Romană

Un quiz care vă introduce în istoria începutului de secol XX, cu problemele aferente concurenței dintre state, debutul, desfășurarea și finalul războiului.

Reforma și Contrareforma

27 puncte bonus
5 rezolvări
Romană

Quizul tratează problemele apărute în cadrul Bisericii Romano-Catolice, de unde au pornit, ce au dorit să schimbe inițiatorii acestei mișcări și care au fost schimbările survenite

Renașterea și Umanismul

25 puncte bonus
12 rezolvări
Romană

Acest quiz îi duce pe elevi în fascinanta lume a schimbărilor în special artistice care au avut loc în Europa odată cu apariția Umanismului și a Renașterii

Roma Antică

25 puncte bonus
16 rezolvări
Romană

Quizul conține întrebări despre istoria romanilor începând cu fondarea orașului Roma și continuând până la decăderea statului roman

Lumea romană

25 puncte bonus
23 rezolvări
Romană

Quiz-ul își propune să ofere celor care răspund la întrebări mai multe informații despre viața cotidiană a romanilor, armata romană, religia romanilor, monumente istorice și de artă din Roma

România și conflictele regionale din secolul XX

28 puncte bonus
59 rezolvări
Romană

După realizarea României Mari , politica externa a României va urmări menținerea statu-quo-ului teritorial și menținerea păcii și securității mondiale. Va participa activ în cadrul Ligii Națiunilor (1919), prin vocea lui Nicolae Titulescu, ales președinte în două rânduri (1930,1931). În perioada comunistă România va reacționa la o serie de evenimente pe plan extern, dar în […]

Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române

28 puncte bonus
23 rezolvări
Romană

Anul 1848 a fos an revoluționar în întreaga Europă, numit și ” primăvara popoarelor” . S-au urmărit atât obiective socio-economice, cât și obiective naționale. Prin ideile înscrise în programele revoluționare , revoluția de la 1848-1849 din Țările Române – deși înfrântă – va contribui la scurt timp, la înfăptuirea statului modern român și mai apoi […]

România în perioada stalinistă

27 puncte bonus
6 rezolvări
Romană

Actul de la 23 august 1944 a marcat întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și alăturarea României la Națiunile Unite. Momentul a marcat și începutul stalinizării țării, prin pătrunderea în România a trupelor Armatei Roșii. Treptat, comuniștii români – cu sprijin sovietic – vor acapara pârghiile politice, economice,și culturale, România devenind curând un stat aservit Moscovei.

Țările Române în secolul al XIV-lea

27 puncte bonus
16 rezolvări
Romană

În secolul al XIV-lea se vor forma cele trei state medievale românești – Țara Românescă, Moldova și Transilvania. Vor porni de la obștea sătească, la cnezat și voievodat, apoi prin închegarea lor, vor forma cele trei state medievale românești. Vor pune bazele principalelor instituții, vor evolua economic și comercial, dar vor face față și pericolului […]

Participarea României la Primul Război Mondial

35 puncte bonus
28 rezolvări
Romană

Prima mare conflagrație mondială a cuprins nu numai ” bătrânul continent”, ci întreaga omenire. Războiul fusese pregătit de o serie de factori – accelerarea cursei înarmărilor, formarea blocurilor militare – scânteia fiind asasinatul de la Sarajevo din 1914. România va participa la Marele Război cu scopul realizării statului național unitar român (României Mari).

România în perioada național-comunistă (1965-1989)

27 puncte bonus
23 rezolvări
Romană

Perioada ceaușistă începe cu lumini și umbre, pentru a sfârși lamentabil într-o dictatură comunistă. Dacă pe plan extern primele atitudini au creat o oarecare simpatie pe plan internațional pentru tânărul lider de la București, accentuarea cultului personalității îl va duce spre prăpastie după anii 1980.

Iancu de Hunedoara

27 puncte bonus
14 rezolvări
Romană

Voievod al Transilvaniei și regent al Ungariei, Iancu de Hunedoara a stăpânit domeniul și castelul Huniazilor. A aderat la lupta antiotomană inițiată de Apusul Europei și a urmărit crearea unui front comun antiotoman, la care să participe Țara Românescă și Moldova.

Quick History 1

35 puncte bonus
9 rezolvări
Romană

Istoria care ne fascinează și inspiră. Istoria magistra vitae.

Călători și călătorii

27 puncte bonus
21 rezolvări
Romană

Un quiz interesant care își propune să îi introducă pe elevi în fascinanta lume a marilor descoperiri geografice. Sunt abordate o serie de elemente caracteristice călătoriilor realizate de europeni cu scopul de a descoperi noi teritorii.

Grecia Antică

27 puncte bonus
31 rezolvări
Romană

Quiz-uri despre istoria și cultura Greciei în Antichitate. Am utilizat întrebări care se folosesc de obicei în fișele de lucru sau testele administrate la clasă.

Orientul Antic

25 puncte bonus
25 rezolvări
Romană

Quiz-uri despre un capitol interesant al istoriei – Orientul Antic.

Țările Române în secolul al XVIII-lea

26 puncte bonus
8 rezolvări
Romană

În secolul al XVIII-lea în Principatele Dunărene se instaurează regimul fanariot, iar Transilvania intră sub ocupație austriacă la sfârșitul secolului al XVII-lea. Regimul fanariot se va caracteriza prin fiscalitate excesivă, grecizarea domniei, știrbirea autonomiei Principatelor, domnii scurte și dese. Regimul fanariot va fi înlăturat în urma revoluției din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu.

Mihai Viteazul

30 puncte bonus
16 rezolvări
Romană

În secolul al XVI-lea Imperiul Otoman atinge maxima putere economică și militară în timpul sultanului Soliman Magnificul. Țările Române vor îmbina lupta armată cu diplomația în vederea păstrării unei largi autonomii, în fața ofensivei celor trei mari puteri vecine – Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic și Polonia. În timpul lui Mihai Viteazul (1593-1601) este realizată prima […]

Reconstituirea trecutului

22 puncte bonus
18 rezolvări
Romană

Quiz-ul conține itemi despre izvoarele istorice și perceperea timpului și a spațiului.

România în perioada stalinistă

32 puncte bonus
10 rezolvări
Romană

Momentul 23 august 1944 va reprezenta și începutul stalinizării țării , prin pătrunderea în România a Armatei Roșii. Modelul stalinist va fi impus în toate sectoarele de activitate după abdicarea regelui Mihai, ciuma roșie cuprinzând întreg Răsăritul Europei după cel de-al Doilea Război Mondial.

Țara Românescă în timpul lui Mircea cel Bătrân

26 puncte bonus
21 rezolvări
Romană

Primul mare domnitor de la cumpăna secolelor XIV-XV din spațiul românesc a fost Mircea cel Bătrân. A păstrat independența țării, s-a preocupat de dezvoltarea economică, cultural-spirituală și instituțională a teritoriului dintre Carpați și Dunăre.

Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare (1457-1504)

27 puncte bonus
19 rezolvări
Romană

Personalitate marcantă a luptei pentru independența Moldovei în secolul al XV-lea, Ștefan cel Mare a fost ilustrat în literatura română în romanul lui Mihai Sadoveanu – ” Frații Jderi”.

Domnitori romani de seama

25 puncte bonus
55 rezolvări
Romană

Un quiz cu intrebari referitoare la cei mai de seama domnitori romani si anii in care au domnit. Sper sa va placa. Succes!

Dacii

23 puncte bonus
88 rezolvări
Romană

Acest quiz este despre stramosii nostrii, dacii. Sper sa va placa. Succes!

Realizarea României Mari

26 puncte bonus
8 rezolvări
Romană

În urma participării României la Primului Război Mondial se formează statul național unitar român (România Mare). A fost rodul luptei românilor din cele trei provincii pentru unirea cu Vechiul Regat, la care se adaugă unele aspecte externe care au favorizat Marea Unire ( victoria Antantei, prăbușirea imperiilor multinaționale, etc).

Imperiul Roman

15 puncte bonus
15 rezolvări
Romană

Quiz-ul cuprinde întrebări referitoare la Imperiul Roman, de la origini,până la prăbușire.

România în timpul celor patru regi

26 puncte bonus
17 rezolvări
Romană

În timpul principelui Carol I s-a elaborat prima lege fundamentală a României, a fost cucerită independența de stat, s-a intensificat activitatea de modernizare a Românei. De regele Ferdinand I și regina Maria se leagă formarea statului național unitar român și opera de consolidarea a României Mari.

Țările Române în secolul al XV-lea

25 puncte bonus
15 rezolvări
Romană

Afirmarea Țărilor Române în secolul al XV-lea duce la conflicte militare îndeosebi cu Imperiul Otoman. Voievozii români – Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Iancu de Hunedoara și Ștefan cel Mare- vor apăra independența statelelor medievale românești în lupte directe cu invadatorii și vor încheia tratate cu puterile creștine.

Politica de cruciada a voievozilor romani

26 puncte bonus
18 rezolvări
Romană

In sec. XIV-XVI, expansiunea Imperiului Otoman catre centrul Europei a determinat implicarea Tarilor Romane in ceea ce s-a numit “Cruciada tarzie” (lupta statelor crestine de la nord de Dunare impotriva musulmanilor)(expeditie cu scop religios).

Partener Principal:

Kidibot caută partener principal!

Susținători activi:

Kidibot este sustinut de Electrica Kidibot este sustinut de Electrica Furnizare Kidibot este sustinut de OMV Petrom Kidibot este sustinut de Țara lui Andrei Kidibot este sustinut de Robofun Kidibot este sustinut de ELKO Kidibot este sustinut de Mindblower Kidibot este sustinut de Interbrand Kidibot este sustinut de Zooku

Edituri prietene:

Kidibot este sustinut de Editura Niculescu Kidibot este sustinut de Editura Arthur

Parteneri educaționali:

Kidibot este sustinut de Știință și Tehnică Kidibot este sustinut de Astroclubul Bucuresti

Parteneri pentru românii din afara granițelor României:

Kidibot este sustinut de Ministerul pentru Rom\nii de Pretutindeni

KIDIBOT în lume:

USA | UK | CA | CH | ES | MD | IT | RO
Platforma Educațională Kidibot folosește cookie-uri funcționale și de trafic pentru a putea ajuta copiii să citească și să învețe mai mult.

Ai câștigat un cadou în valoare de 75 de lei. Creează-ți contul Kidibot ca să-l downloadezi acum.

Total time: 4.0851790904999 s