Sfaturi de la directorii de licee

Copiii! Părinți!  În curând va trebui să mergeți la liceu. Este o clipa foarte importantă.

Am rugat câțiva directori de licee de top din România să ne răspundă la întrebarea cât de important este cititul și învățatul pentru șansele voastre ca să ajungeți la liceul dorit.

Mai jos aveți răspunsurile lor. Citiți-le și aplicațile!

MONA COȚOFAN – Director al Liceului Teoretic “Vasile Alecsandri” Iași

Cat de mult conteaza cititul cartilor?

Enorm! Din păcate, aceasta este  o problemă a societății actuale și cartea se află într-o nedreaptă concurență cu rețelele de socializare, consumatoare de timp, cu tentațiile lumii contemporane. La fel de păguboasă este și concepția că școala și doar ea trebuie să cultive gustul pentru lectură al adolescenților. Modelul fundamental trebuie să se afle în familie, înainte de toate, și parteneriatul eficient școală – familie poate fi o soluție în acest sens.

 

 1. Care este candidatul ideal la liceul Dvs?

Liceul Teoretic” Vasile Alecsandri” din Iași este locul potrivit pentru formarea oricărui elev care vizează o dezvoltare complexă, într-un climat motivant, cu un ritm de studiu susținut, dar firesc, fără presiunea performanței, decât în măsura raportării la propriul potențial.

 

 1. Ce materii ar trebui sa studieze mai bine in cadrul gimnaziului viitorii Dvs liceeni?

Fiecare materie are funcția ei în profilul absolventului de gimnaziu, nu cred că o materie ar trebui studiată mai bine decât alta, dar este, evident, necesar, ca toate să fie studiate temeinic.

 

 1. Ce abilitati cautati?

Nu noi căutăm abilități, dar ajutăm elevii să descopere ceea ce îi definește și îi împlinește. Elevii care vin la școala noastră sunt în formare și parcurg un proces  foarte complicat al descoperirii de sine. Noi îi sprijinim în acest sens.

 

 1. Cat de mult conteaza cititul cartilor?

Enorm! Din păcate, aceasta este  o problemă a societății actuale și cartea se află într-o nedreaptă concurență cu rețelele de socializare, consumatoare de timp, cu tentațiile lumii contemporane. La fel de păguboasă este și concepția că școala și doar ea trebuie să cultive gustul pentru lectură al adolescenților. Modelul fundamental trebuie să se afle în familie, înainte de toate, și parteneriatul eficient școală – familie poate fi o soluție în acest sens.

 

 1. Conteaza activitatea extra-curiculara? Puteti da exemple?

Școala asigură educația formală, dar, în egală măsură, și pe cea nonformală. Activitățile extracurriculare au un rol formativ foarte important și, de aceea, le integrăm constant în programul nostru instituțional. De pildă, anul acesta organizăm cea de-a șasea ediție a Târgului Antreprenorial, o activitate ce implică un număr mare de antreprenori locali, deveniți parteneri ai colectivelor de elevi pentru o lună, din mai, până în iunie. Beneficiile sunt reciproce. Elevii au contact direct cu piața muncii, învață regulile de bază ale economiei de piață, înțeleg responsabilitatea socială a antreprenorului, iar partenerii au acces la o viitoare forță de muncă de calitate și pot contribui la formarea unei competențe antreprenoriale autentice.

 

 1. Cat de mult conteaza implicarea parintilor in succesul copilului?

E o condiție sine-qva-non. Părinții care cred că pot lăsa copilul la o scoală bună în clasa pregătitoare și mai participă doar la festivitatea de absolvire a liceului greșesc. Relația copil-părinte-profesor de construiește în timp, cu implicare, uneori cu trudă, dar dacă este o construcție corectă are beneficii pe termen lung.

 

 1. Cat de mult conteaza prietenii pe care copilul ii are?

Cred că, la vârsta adolescenței, e important să discernem între prieteni și anturaj. Anturajul trebuie să fie controlat de familie, prieteniile vin în timp.

 

 1. Sport sau carte? Invatat putin sau intensiv?

Sigur nu pot fi puse în antiteză, Și sport, și carte! Învățatul este ca un antrenament pentru sportul de performanță. Trebuie să fie constant, temeinic și asumat.

 

 1. Ce calitati ar trebui sa mai aiba copiii?

Nu ei ar trebui să mai aibă alte calități. Fiecare copil e o individualitate și fiecare copil reprezintă un potențial.Noi, adulții, ar trebui să îl ajutăm să se descopere și să se dezvolte, îndrumându-l în direcția care i se potrivește.

 

 1. Care sunt mesajele Dvs pentru:

– copiii de clasele I-VIII;

Să valorifice fiecare clipă cu folos! Niciodată nu vor mai avea aceste oportunități de dezvoltare!

– parintii lor;

Să valorifice fiecare clipă cu folos! Niciodată nu vor mai putea recupera timpul pe care îl pierd acum!

– cadrele lor didactice.

Să caute în activitatea lor bucurie! Există, cu siguranță, în fiecare zi!


DANA CORINA BOBOCEA – Director, Colegiul Național Grigore Moisil Bucuresti

 

 1. Care este candidatul ideal la liceul Dvs?

Specifică misiunii şcolii noastre ca organizaţie este crearea unui cadru adecvat dezvoltării autonome, integrale şi armonioase a elevilor, prin cultivarea  gândirii creative, a spiritului de competiţie şi a respectului pentru valori. În ceea ce priveşte calitatea educaţiei furnizată de şcoala noastră, aceasta se reflectă în rezultatele obţinute la nivel naţional şi internaţional, atât în cadrul competiţiilor şcolare, cât şi al celor extraşcolare. Proiectele şi programele comunitare iniţiate şi derulate de şcoala noastră contribuie la realizarea acestui demers în primul rând prin varietatea tipurilor de activităţi pe care le implică. Elevul devine, astfel, participant activ la propria învăţare, orientându-şi demersurile şi alegându-şi o abordare corespunzând propriului stil de învăţare. În acest context candidatul ideal este acel elev ale cărui deziderate se armonizeaza cu viziunea și misiunea Colegiului Național Grigore Moisil.

 

 1. Ce materii ar trebui sa studieze mai bine in cadrul gimnaziului viitorii Dvs liceeni?

Fiecare disciplină de studiu își are rostul ei. Pe întreg parcursul său educațional elevul trebuie să își dezvolte cunoștințele, deprinderile și abilitățile astfel încât la finalizarea studiilor sale să devină o personalitate complexă, flexibilă, adaptabilă societății în care trăiește, să devină cetățean activ, responsabil, implicat.

 1. Ce abilitati cautati?

Accesul la tehnologia de ultimă generație și la metodele moderne de utilizare a acestora au asigurat și asigură în continuare calitatea procesului instructiv-educativ, precum și îmbunătățirea comunicării între toți actorii educației. Beneficiile sunt multiple: creșterea dovedită a performanței școlare, auto-învățarea în locul învățării prin memorare și în consecință participarea conștientă la propriul proces educațional, creșterea competențelor de  comunicare, la toate nivelele prin dezvoltarea capacității de utilizare a tuturor resurselor educationale.  Elevul Colegiului Național Grigore Moisil trebuie să dețină abilitatea de a utiliza cu maximă eficiență expertiza corpului profesoral, precum și mijloacele educaționale care îi sunt puse la dispoziție.

 

 1. Cat de mult conteaza cititul cartilor?

Valoare fundamentală indispensabilă realizării oricărui demers pe care parteneriatul elev-școală îl implică este comunicarea. Astfel, prin cititul cărților, educabilul va fi capabil să își dezvolte abilitatea de a transmite mesajele sale de interes, în contexte formale, non-formale, informale.

 

 1. Conteaza activitatea extra-curiculara? Puteti da exemple?

În anul 2010 Colegiul Național “Grigore Moisil” a fost singura școală din România inclusă în randul celor 30 de școli inovative din lume, prin componenta Pathfinder School a programului Parteneri prin Educație. Acest program este initiat și derulat de Microsoft la nivel mondial, iar în Romania se derulează în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Am fost și suntem mândri si onorați în același timp de faptul că o comunitate de aproape două milioane de profesori și lideri în educație de la nivel mondial a decis ca liceul nostru să fie desemnat Pathfinder School. Acest statut ne-a ambiționat și mai mult să ne continuăm centrarea activității noastre didactice pe integrarea noilor tehnologii informaționale și comunicaționale în procesele de predare-învățare. În opinia reprezentantului Microsoft Romania, statutul de Școală Pathfinder al Colegiului Național “Grigore Moisil” îl face unic în România anului 2010 și special între cele 30 de scoli, la nivel mondial. Reprezentanții liceului au participat lunar la sesiunile Universității Virtuale, precum și la Forumul Mondial al Inovatorilor în Educație, desfășurat în octombrie 2010 în Salvador – Brazilia, iar schimbul de experiență online i-a inspirat pe profesori să abordeze lecțiile într-o manieră atractivă pentru elevi. Au urmat numeroase colaborări și participări ale cadrelor didactice din Colegiul Național “Grigore Moisil” la activități de dezvoltare a componentei IT în procesul educațional, alături de reprezentanții Microsoft și nu numai. În anul 2013 Colegiul Național “Grigore Moisil” a devenit școală-mentor, o etapă superioară în cadrul programului educațional al Microsoft, participând prin reprezentanții săi la Forumul Mondial al Inovatorilor în Educație, desfășurat în martie 2014 la Barcelona.

Pe parcursul anilor școlari următori am dezvoltat proiectul Digital Classroom, prin care ne-am dorit să extindem utilizarea tehnologiei IT în procesul educațional și prin folosirea la clasă a laptopului, tabletei sau smartphonului. Acest proiect îl vom generaliza la nivelul întregii școli în anii care vor urma.

În ceea ce priveşte calitatea educaţiei furnizată de şcoala noastră, aceasta se reflectă în rezultatele obţinute la nivel naţional şi internaţional, atât în cadrul competiţiilor şcolare, cât şi al celor extraşcolare (concursuri ca Infomatrix și PlayEnergy ne-au adus medalia de argint respectiv de aur la nivel internațional). De asemenea finalitățile parcursului educațional al elevilor se remarcă prin procentul de 100% promovabilitate la examenele naționale (evaluare națională și bacalaureat).

Obiectiv principal al şcolii noastre, calitatea procesului instructiv-educativ se reflectă, de altfel, şi la nivelul implicării în programele şi proiectele derulate şi, nu în ultimul rând, în rezultatele obţinute. Dovadă sunt participările în cadrul proiectelor cu finanțare europeană (POSDRU, Comenius bilateral și Comenius Regio, iar din anul 2015 Erasmus +). În acest context în anul 2013 am obținut titlul de ”Școală Europeană, pentru o perioadă de 3 ani, titlu reconfirmat în anul 2016, pentru următorii 3 ani). O educaţie de calitate este condiţia demarării, derulării şi finalizării cu succes a fiecăruia dintre proiectele în care şcoala noastră este implicată.

Alte proiecte importante derulate în școala noastră sunt: Academie Microsoft, Centru acreditat testare IC3, Centru acreditat ECDL, Academie CISCO, Centru de formare al CCD București. De asemenea din anul școlar 2014 este implementat catalogul virtual.

Misiunea şcolii se integrează, prin conţinut, dimensiunii europene a educaţiei, iar derularea activităţilor şi programelor comunitare are o contribuiţie esenţială la îndeplinirea ei, fiind, în acelaşi timp, parte integrantă a acesteia.

 

 1. Cat de mult conteaza implicarea parintilor in succesul copilului?

Şcoala noastră, Colegiul Național Grigore Moisil, are un parteneriat solid cu Asociația de Părinți, cu personalitate juridică. Cu ajutorul Asociației am realizat activități de promovare a școlii, de dotare a unor cabinete și laboratoare, de susținere financiară a participării elevilor în cadur unor proiecte etc. Colaborarea școală – elev – familie este cheia succesului oricărui educabil, indiferent de vârsta acestuia.

 1. Cat de mult conteaza prietenii pe care copilul ii are?

Întotdeauna mediul își pune o puternică amprentă la nivelul personalității copilului. Școala noastră promovează atât spiritul de competiție între elevi, cât și colaborarea între aceștia. Una dintre metodele educaționale frecvent utilizată de profesorii noștri este proiectul susținut, de regulă, în echipă de elevi, stimulând astfel dezvoltarea comunicării între elevi atât în școală, cât și în afara acesteia. De asemenea promovăm toleranța și interculturalitatea.

 1. Sport sau carte? Invatat putin sau intensiv?

Metodele moderne de învățare asigură eficiența acestui proces. Elevul trebuie să facă față provocărilor societății în care trăiește. El trebuie să aibă preocupări multiple pentru dezvoltarea sa ca individ atât în plan intelectual, cât și în plan fizic. În consecință el trebuie să își ”antreneze” atât mintea, cât și corpul.  În ceea ce privește sintagma: ”învățat puțin sau intensiv” aș spune mai degrabă ”învățat eficient”.

 1. Ce calitati ar trebui sa mai aiba copiii?

În viziunea dascălului copilul este un diamant neșlefuit. Rostul școlii este acela de a da strălucire acestui diamant. Copiii au multiple calități. Depinde de noi, școală și familie, dacă suntem capabili să le descoperim și să le dezvoltăm.

 1. Care sunt mesajele Dvs pentru:

– copiii de clasele I-VIII: școala este locul în care te desăvârșești ca individ

– parintii lor: colaborarea dintre școală și familie este rețeta succesului fiecărui copil.

– cadrele lor didactice: succes!

Partener Principal:

Kidibot caută partener principal!

Susținători activi:

Kidibot este sustinut de Mega Image Kidibot este sustinut de Raiffeisen Bank Kidibot este sustinut de Mindblower Kidibot este sustinut de Interbrand Kidibot este sustinut de Zooku

Edituri prietene:

Kidibot este sustinut de Editura Niculescu Kidibot este sustinut de Editura Arthur

Parteneri educaționali:

Kidibot este sustinut de Știință și Tehnică Kidibot este sustinut de Astroclubul Bucuresti

Partneri pentru românii din afara granițelor:

Kidibot este sustinut de Ministerul pentru Rom\nii de Pretutindeni

KIDIBOT în lume:

USA | UK | MD | IT | RO
Platforma Educațională Kidibot folosește cookie-uri funcționale și de trafic pentru a putea ajuta copiii să citească și să învețe mai mult.
Total time: 1.3640058040619 s