Transformare

8 puncte bonus
5 rezolvări
Romană

Un quiz simplu

Înmulțirea cu 5

7 puncte bonus
10 rezolvări
Romană

Tabla înmulțirii cu 5.

Test matematica – clasa a III-a

10 puncte bonus
6 rezolvări
Romană

Inmultiri, impartiri, adunari, scaderi si cifre romane

Lecția 22. RAPOARTE DE NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit Un raport în care numitorul și numărătorul sunt expresii algebrice, se numește RAPORT DE NUMERE REALE REPREZENTAT PRIN LITERE. Exemplu: 3x–74+2x Pentru că la numitor apare o expresie, înainte de a efectua orice operație, trebuie să ne asigurăm că există raportul, adică numitorul nu este 0. În exemplul nostru, dacă 4+2x=0⇒2x=–4⇒x=–2.  […]

Lecția 21. DESCOMPUNEREA ÎN FACTORI – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit 1. FACTOR COMUN a) coeficientul : 2x±2y=2x±y b) c.m.m.d.c. al coeficienților: 15x±20y=53x±4y c) o literă: 3ab±5ac=a3b±5c d) un grup de litere ( fiecare la puterea cea mai mică la care apare): –1,7xy3z4±xyz2=xyz2–1,7±z2 e)  c.m.m.d.c.al numerelor și un grup de litere: 2a2b3±27a3b=9a2b5b2±3a f) paranteze în care sunt expresii algebrice: x–1x+3+2–3xx–1=x–1x+3+2–3x=x–1x+3+2–3x=x–1–2x+5 2. UTILIZAREA […]

Lecția 20. FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit a+b2=a2+2ab+b2a–b2=a2–2ab+b2a+ba–b=a2–b2a+b+c2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2aca–b+c2=a2+b2+c2–2ab–2bc+2aca+b–c2=a2+b2+c2+2ab–2bc–2aca–b–c2=a2+b2+c2–2ab+2bc–2ac • Exemple 1+x2=1+2x+x22x–3y2=4×2–12xy+9y2x2+y3x2–y3=x24–y291+x–2y2=1+x2+4y2+2x–4xy–4y • Observații Aceste formule au și interpretări geometrice ( care restricționează totuși, concluzia, la numere reale pozitive- lungimi de segmente) De exemplu: Pătratul mare are latura egală cu a+b , deci aria sa va fi a+b2 , alcătuită din două arii de pătrate cu laturile respectiv a […]

Lecția 19. NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit – Orice produs dintre un număr real și produs de puteri ale numerelor reale a,b,c,…x,y,z se numeste NUMĂR REAL REPREZENTAT PRIN LITERE. Exemple: 2a, –3a , 12,3xy3z2 , –23abc2 . – Numărul real se numește COEFICIENT ( parte numerică) iar produsul de puteri se numește PARTE LITERALĂ Exemplu: Pentru –3a3 , […]

Lecția 18. INTERVALE DE NUMERE REALE – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit Tipuri de intervale. Fie a, b ∈ℝ, a<b , a, b=x∈ℝ| a< x<b(a, b]= x∈ℝ| a< x ≤b[a, b)= x∈ℝ| a≤ x <b[a, b]= x∈ℝ| a≤ x ≤b(–∞, a)=x∈ℝ| x<a(–∞, a]=x∈ℝ| x≤a(a, +∞)=x∈ℝ| x>a[a, +∞)=x∈ℝ|x≥a Primele 4 intervale (în ordinea prezentată) sunt intervale mărginite, celelalte intervale sunt nemărginite. Obs.: [a, a]=a • Exemple de intervale –1, 2=x∈ℝ| –1< x<2(4, 21]= x∈ℝ| 4< x ≤21[–12; 0,5)= x∈ℝ| –12≤ x <0,5[–7, 0]= x∈ℝ| –7≤ x ≤0(–∞, –24)=x∈ℝ| x<–24(–∞, 3,(24)]=x∈ℝ| x≤3,(24)(0, +∞)=x∈ℝ| x>0[–10, +∞)=x∈ℝ|x≥–10 • Operații cu intervale Intervalele de numere reale sunt mulțimi de numere ( reale). Operațiile cu intervale sunt operațiile cu mulțimi: reuniune ( ∪ […]

Lecția 17. PROBLEME CARE SE REZOLVĂ CU AJUTORUL ECUAȚIILOR – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit ETAPA 1 : Citim cu atenție enunțul până sunt înțelese: datele problemei și cerințele acesteia ( nu se punctează) ETAPA a II-a: Rezolvarea propriu-zisă ( se punctează) – stabilim necunoscuta ( de obicei aceasta este cea care se cere) – notăm necunoscuta ( de obicei cu x) – interpretăm matematic tot […]

Lecția 16. ECUAȚII ȘI INECUAȚII – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit ECUAȚII – O expresie matematică în care apare o singură dată semnul „=” și mai multe mărimi cunoscute sau necunoscute și care este adevărată pentru anumite valori ale necunoscutelor s.n. ECUAȚIE. – Mărimile necunoscute se notează, de obicei cu x,y,z. – Valorile necunoscutelor pentru care are loc egalitatea s.n. SOLUȚII sau […]

Inmultirea unui numar de trei cifre cu un numar de o cifra – clasa a III-a

8 puncte bonus
6 rezolvări
Romană

Inmultiri simple pentru copii de clasa a III-a

Stii sa calculezi impreuna cu mine?

9 puncte bonus
5 rezolvări
Romană

Quiz de matematica usor si distractiv.

Quiz usor matematica – clasa I

11 puncte bonus
6 rezolvări
Romană

Quiz foarte usor. Succes!

Matematica pentru copii – clasa I

18 puncte bonus
12 rezolvări
Romană

Matematica clasa I Un exemplu exercitiu 20+20=? 8+8=? 800-0=?

Impartirea cu 5 – clasa a II-a

9 puncte bonus
8 rezolvări
Romană

Antrenament mintal

Matematica pentru copii clasa I

9 puncte bonus
28 rezolvări
Romană

Un test simplu de matematica

Adunarea și scăderea numerelor naturale 0-31

10 puncte bonus
30 rezolvări
Romană

Rezolvând acest Quiz îți vei consolida și limbajul matematic

Test ușor matematica

9 puncte bonus
65 rezolvări
Romană

Matematica pentru elevii de clasa I.

Lecția 15. NUMERE REALE – III – ORDINEA EFECTUARII OPERAȚIILOR – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

• Ordinea efectuării parantezelor Aceeași ca și la numerele raționale: ,, . • Ordinea efectuării operațiilor – de ordin 3 ( ridicarea la putere și extragerea rădăcinii pătrate) – de ordin 2 ( înmulțirea și împărțirea) –  de ordin 1 ( adunarea și scăderea) • Observații – Dacă operațiile sunt de același ordin, se efectuează […]

Împărțiri – exerciții elevi clasa a II-a

9 puncte bonus
37 rezolvări
Romană

Exerciții pentru elevi clasa a II-a

Lecția 14. NUMERE REALE – II – OPERAȚII CU NUMERE REALE – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

• Adunarea ac+bc=a+bc, ∀c≥0 Observație: Dacă nu avem același număr sub radical, scoatem factorii de sub radical și apoi adunăm. Exemple: 1) 75+20=35+25=3+25=55 2) 12+18=23+32 – rămâne sub această formă, nu mai poate fi prelucrat mai departe • Scăderea ac–bc=a–bc, ∀c≥0 Observație: Dacă nu avem același număr sub radical, scoatem factorii de sub radical și apoi scădem. […]

Lecția 13. NUMERE REALE – I – NUMERE IRAȚIONALE- pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
1 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit Un număr care nu poate fi exprimat ca raportul a două numere întregi, se numește număr irațional. Reuniunea dintre mulțimea numerelor raționale și mulțimea numerelor iraționale formează mulțimea numerelor reale, notată cu ℝ . Astfel, mulțimea numerelor iraționale se notează cu ℝ–ℚ . Evident, ℝ–ℚ⊂ℝ,ℝ–ℚ∩ℚ=∅ • Exemple de numere iraționale 2 […]

Matematica pentru toti

14 puncte bonus
36 rezolvări
Romană

Adunari si scaderi pentru elevi de clasa I.

Adunări pentru Clasa Pregătitoare

8 puncte bonus
24 rezolvări
Romană

Quiz pentru Copii de Clasa Pregătitoare

Matematica copiilor

8 puncte bonus
18 rezolvări
Romană

Un quiz pentru copiii isteți care sunt atenți.

Adunarea 0-20 cu trecere peste ordin

11 puncte bonus
48 rezolvări
Romană

Exerciții foarte ușoare de clasa I – Adunarea 0-20 cu trecere peste ordin

Adunări pentru cei mai mici şcolari (2) – clasa pregătitoare

7 puncte bonus
50 rezolvări
Romană

Adunări pentru cei mai mici şcolari – clasa pregătitoare

Adunări pentru cei mai mici şcolari (1) – clasa pregătitoare

7 puncte bonus
32 rezolvări
Romană

Adunări pentru cei mai mici şcolari – clasa pregătitoare

Test matematicã pentru copii clasa a III-a

16 puncte bonus
23 rezolvări
Romană

♥ test de matematica pentru clasa a III-a ♥ Succes! ♥

Tabla înmulţirii – clasa a III-a

9 puncte bonus
36 rezolvări
Romană

Alege răspunsul corect.

Impartirea la 3

15 puncte bonus
23 rezolvări
Romană

Joc si matematica

Operaţii matematice simple (2) – clasa a III-a

15 puncte bonus
25 rezolvări
Romană

Operaţii matematice clasa a III-a (adunări, scăderi)

Testul nr. 18 MĂRIMI DIRECT PROPORȚIONALE

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

Pregătirea Evaluării Naționale 2020 – MATEMATICĂ – Lecția 10

Lecția 11. MĂRIMI INVERS PROPORȚIONALE – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit Două mărimi variabile sunt invers proporționale, dacă depind una de cealaltă, astfel încât dacă una crește de un număr de ori, atunci cealaltă scade de același număr de ori. Notăm (a , b ) i.p. ( x , y ) , adică a, bd.p.  1x, 1y sau (a , b ) d.p. ( y […]

Testul nr. 19 MĂRIMI INVERS PROPORȚIONALE

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

Pregătirea Evaluării Naționale 2020 – MATEMATICĂ – Lecția 11

Lecția 12. PROPORȚII – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit Probabilitatea(P) de realizare a unui eveniment este egală cu raportul dintre numărul cazurilor favorabile realizării evenimentului și numărul tuturor cazurilor posibile ale evenimentului. P=cfcp , unde cf =numărul cazurilor favorabile, iar cp = numărul cazurilor posibile • Observații 0≤cf≤cp⇒0≤P≤1 1) Pentru P=0 spunem că avem „evenimentul imposibil”. De exemplu: probabilitatea ca […]

Află termenul necunoscut (1) – matematică clasa a III-a

9 puncte bonus
26 rezolvări
Romană

Află termenul necunoscut. Exemple: 100+a=150; 800=a+400.

INMULTIREA CU 4

9 puncte bonus
33 rezolvări
Romană

Tabla inmultirii cu 4.

Eu ştiu, tu ştii… noi ştim matematică! (5)

9 puncte bonus
29 rezolvări
Romană

Înmulţiri şi împărţiri clasa a II-a.

Eu ştiu, tu ştii… noi ştim matematică! (4)

9 puncte bonus
20 rezolvări
Romană

Înmulţiri şi împărţiri clasa a II-a.

Partener Principal:

Kidibot caută partener principal!

Susținători activi:

Kidibot este sustinut de OMV Petrom Kidibot este sustinut de Țara lui Andrei Kidibot este sustinut de Robofun Kidibot este sustinut de Interbrand Kidibot este sustinut de Zooku Kidibot este sustinut de Societatea Muzicala Kidibot este sustinut de Gadgetway Kidibot este sustinut de Farmaciile Richter

Edituri prietene:

Kidibot este sustinut de Editura Niculescu Kidibot este sustinut de Editura Arthur Kidibot este sustinut de Editura Corint Junior

Parteneri educaționali:

Kidibot este sustinut de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Kidibot este sustinut de Știință și Tehnică Kidibot este sustinut de Raiffeisen Bank Kidibot este sustinut de Astroclubul Bucuresti Kidibot este sustinut de Institutul Geologic al Romaniei

Parteneri pentru românii din afara granițelor României:

Kidibot este sustinut de Ministerul pentru Rom\nii de Pretutindeni Kidibot este sustinut de FORI - Federația Organizațiilor Românești din Italia

KIDIBOT în lume:

USA | UK | CA | CH | ES | MD | IT | RO

Total time: 0.7052960395813 s