NUVELA

22 puncte bonus
7 rezolvări
Romană

Prin acest quiz elevii își vor fixa trăsăturile nuvelei și vor conștientiza diferența dintre aceasta și alte specii literare aparținând genului epic.

Aventurile lui Pâlpâilă – Adina Popescu

21 puncte bonus
14 rezolvări
Romană

Prin acest test se verifică lectura textului ”Aventurile lui Pâlpâilă”, scris de Adina Popescu și regăsit în Manualul de clasa a VII-a, Editura Aramis, 2019

Lecția 10. MĂRIMI DIRECT PROPORȚIONALE – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
1 rezolvări
Romană

  Noțiuni de reamintit Două mărimi variabile sunt direct proporționale, dacă depind una de cealaltă, astfel încât dacă una crește de un număr de ori, atunci și cealaltă crește de același număr de ori. Notăm (a , b ) d.p. ( x , y )  , adică  (a , b ) d.p. ( x , […]

GENUL EPIC

28 puncte bonus
35 rezolvări
Romană

Elevii vor învăța trăsăturile textului narativ (epic).

Întoarcere pe Insula Roboților

15 puncte bonus
1 rezolvări
Romană

O carte care continuă seria aventurilor lui Roz, o roboțică specială!

Testul 14. MULȚIMEA NUMERELOR RAȚIONALE (II)

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

Pregătirea Evaluării Naționale 2020 – MATEMATICĂ – Lecția 6

Lecția 9. PROPORȚII – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

  Noțiuni de reamintit Egalitatea a două rapoarte se numește proporție   ab=cd este o proporție ( a, b, c, d ∈ℚ , b, d ≠ 0 ) a și d se numesc MEZI b și d se numesc EXTREMI   Proprietatea fundamentală a proporțiilor Într-o proporție, produsul mezilor este egal cu produsul extremilor:   […]

Lecția 8. RAPOARTE – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

Noțiuni de reamintit Raportul numerelor raționale a și b este câtul neefectuat a:b sau  ab Valoarea raportului  este un număr c obținut efectuând împărțirea a : b OBS.:  1)  c·b=a             2) a și b se numesc termenii raportului   Raportul procentual Este un raport cu numitor 100, deci p100  sau p%. Exemplu: 5% = […]

Testul 15. MULȚIMEA NUMERELOR RAȚIONALE (III)

30 puncte bonus
3 rezolvări
Romană

Pregătirea Evaluării Naționale 2020 – MATEMATICĂ – Lecția 7

Lecția 7. M U L Ț I M EA NUMERELOR RAȚIONALE (III) – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
1 rezolvări
Romană

Operații cu fracții ordinare   Adunarea/ scăderea :  ac±bc=a±bc,a,b,c∈ℤ,c≠0  Dacă fracțiile nu au același numitor, aducem la același numitor. Exemple: 59+79=129(3=43 OBS: rezultatul trebuie scris ca fracție ireductibilă! 87–97=–17=–1712+23=123)+232)=36+46=76 Înmulțirea mn·pq=m·pn·q, m, n, p, q∈ℤ, n,q≠0 Exemple:   35·74=2120–37·149=–4263(21=–23 sau  pentru simplificarea calculelor, întâi putem simplifica:  –3171·14293=–1·21·3=–23 Împărțirea mn:pq=mn·qp, m,n,p,q∈ℤ, n,p,q≠0 Exemple:     412:25=421126·521=56       –1514:–57=–153142·–7151=+32          Ridicarea la putere abn=anbn, a,b∈ℤ, b≠0, n∈ℕ Atenție: mai […]

Testul nr. 16 RAPOARTE

30 puncte bonus
1 rezolvări
Romană

Pregătirea Evaluării Naționale 2020 – MATEMATICĂ – Lecția 8

Testul nr 17 PROPORȚII

30 puncte bonus
2 rezolvări
Romană

Pregătirea Evaluării Naționale 2020- MATEMATICĂ- Lecția 9

Lecția 6. M U L Ț I M EA NUMERELOR RAȚIONALE (II) – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

Fracții echivalente Două fracții mn și pq se numesc echivalente dacă sunt egale, adică au aceeași reprezentare. (valorile rapoartelor sunt egale) Exemple: 12=36 (valoarea comună este 0,5); -59=-1018 (valoarea comună este -0,(5)); mn=pq⇔m·q=n·p Fracțiile echivalente cu o fracție dată se obțin prin simplificare sau amplificare. Număr rațional Numerele raționale sunt fracțiile ireductibile, adică putem defini mulțimea […]

Testul 13 MULȚIMEA NUMERELOR RAȚIONALE (I)

30 puncte bonus
2 rezolvări
Romană

Pregătirea Evaluării Naționale 2020 – MATEMATICĂ – Lecția 5

Lecția 5. M U L Ț I M EA NUMERELOR RAȚIONALE (I) – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

Noțiuni de reamintit Mulțimea numerelor raționale se notează cu ℚ și este mulțimea mn| m, n∈ℤ, n≠0, m, n=1 m se numește numărător n se numește numitor ℚ*=ℚ-0 este mulțimea numerelor raționale nenule Forme de scriere ale unui număr rațional 1.  fracții ordinare. Exemple: fracții zecimale  –  finite. Exemple: 23, -109, 77 –  periodice simple. Exemple:  2,(8); -53,(45) – periodice mixte. Exemple: […]

Modurile nepersonale

24 puncte bonus
9 rezolvări
Romană

Veți învăța care sunt modurile nepersonale ale verbelor si funcțiile sintactice ale verbelor care sunt la aceste moduri.

Lecția 4. D I V I Z I B I L I T A T E A – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

Noțiuni de reamintit Spunem că „n divide m” (m, n∈ℤ), dacă există p∈ℤ a. î. m = p·n. Notăm n | m. Spunem că „ m se divide cu n” dacă „ n divide m”. Notăm m⋮n. n | m, atunci m este MULTIPLU de n, iar n este DIVIZOR al lui m Da = mulțimea […]

Recapitulare matematică clasa a VIII-a – semestrul I

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

Algebră și geometrie – semestrul I – clasa a VIII-a

Recapitulare matematică (4) clasa a VIII-a – semestrul I

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

PUNCTE, DREPTE, PLANE, CORPURI GEOMETRICE ▪ Puncte, drepte, plane: convenţii de desen şi notaţie ▪ Determinarea dreptei; determinarea planului ▪ Piramida: descriere şi reprezentare; tetraedrul ▪ Prisma: descriere şi reprezentare; paralelipipedul dreptunghic; cubul ▪ Poziţiile relative a două drepte în spaţiu; relaţia de paralelism în spaţiu ▪ Unghiuri cu laturile respectiv paralele (fără demonstraţie); unghiul […]

Recapitulare matematică (3) clasa a VIII-a – semestrul I

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

MULŢIMI DE NUMERE REALE ▪ Forme de scriere a unui număr real ▪ Reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări ▪ Opusul, inversul, modulul unui număr real ▪ Intervale de numere reale REGULI DE CALCUL ÎN R ▪ Operaţii cu numere reale ▪ Raţionalizarea numitorului

Recapitulare matematică (2) clasa a VIII-a – semestrul I

30 puncte bonus
1 rezolvări
Romană

PUNCTE, DREPTE, PLANE, CORPURI GEOMETRICE ▪ Puncte, drepte, plane: convenţii de desen şi notaţie ▪ Determinarea dreptei; determinarea planului ▪ Piramida: descriere şi reprezentare; tetraedrul ▪ Prisma: descriere şi reprezentare; paralelipipedul dreptunghic; cubul ▪ Poziţiile relative a două drepte în spaţiu; relaţia de paralelism în spaţiu ▪ Unghiuri cu laturile respectiv paralele (fără demonstraţie); unghiul […]

Recapitulare matematică (1) clasa a VIII-a – semestrul I

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

MULŢIMI DE NUMERE REALE ▪ Forme de scriere a unui număr real. ▪ Reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări ▪ Opusul, inversul, modulul unui număr real ▪ Intervale de numere reale REGULI DE CALCUL ÎN R ▪ Operaţii cu numere reale ▪ Raţionalizarea numitorului 

KIDI – Recapitulare matematică clasa a VII-a – semestrul I

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

Quiz-ul abordează recapitularea materiei din semestrul I – clasa a VII-a.

Recapitulare matematică (2) clasa a VII-a – semestrul I

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

Quiz-ul abordează recapitularea materiei din semestrul I – clasa a VII-a – Geometrie

Progresii aritmetice și geometrice

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

Un test de apreciere a cunoștințelor dobândite despre progresii!

Calcul mintal – antrenamente

15 puncte bonus
79 rezolvări
Romană

În lupta cu crocobeţii ai nevoie de multa agerime! Poftim o porţie de antrenament!

Fenomene naturale

25 puncte bonus
54 rezolvări
Romană

Natura e mereu surprinzătoare, explorăm transformările și fenomenele pe care ni le oferă.

Medii de viață

23 puncte bonus
35 rezolvări
Romană

Cutreierăm țara pentru evidențierea diversității reliefului, florei și faunei.

Marea colonizare greacă

30 puncte bonus
3 rezolvări
Romană

Test istorie clasa a V-a

Atena – orașul cetate

30 puncte bonus
5 rezolvări
Romană

Test istorie clasa a V-a

Sparta

30 puncte bonus
7 rezolvări
Romană

Test istorie clasa a V-a

Erus si Valea Rabdarii

15 puncte bonus
12 rezolvări
Romană

Erus vrea sa îl ajuți să treacă de Valea Răbdării! Doar tu îi poți fi de folos!

Alexandru cel Mare (336 – 323 î.Hr.)

30 puncte bonus
6 rezolvări
Romană

Test clasa a V-a

Inmultirea cu 3

9 puncte bonus
148 rezolvări
Romană

Exercitii diverse de inmultire cu 3

Rândunica

25 puncte bonus
7 rezolvări
Romană

Povestea Rândunica prezintă interacțiunea dintre lumea păsărilor și a oamenilor, atitudinile, comportamentele oamenilor față de înaripate.

Omul și toporul său

20 puncte bonus
4 rezolvări
Romană

Povestea Omul și toporul său dorește să ne lumineze asupra comportamentului dăunător al omului asupra mediului.

Calul și măgarul

20 puncte bonus
6 rezolvări
Romană

Calul și măgarul  – o poveste atractivă despre trufie, umilință, rațiune în toate.

Recapitulare matematică (1) Clasa a VII-a – Semestrul I

30 puncte bonus
2 rezolvări
Romană

Quiz-ul este suport pentru recapitularea materiei din semestrul I – clasa a VII-a – Algebra

Inmultirea cu 2

9 puncte bonus
90 rezolvări
Romană

Exercitii diverse care presupun exersarea inmultirii cu 2

Soliman Magnificul

30 puncte bonus
11 rezolvări
Romană

Test clasa a VI-a

Partener Principal:

Kidibot caută partener principal!

Susținători activi:

Kidibot este sustinut de OMV Petrom Kidibot este sustinut de Țara lui Andrei Kidibot este sustinut de Robofun Kidibot este sustinut de Interbrand Kidibot este sustinut de Zooku Kidibot este sustinut de Societatea Muzicala Kidibot este sustinut de Gadgetway Kidibot este sustinut de Farmaciile Richter

Edituri prietene:

Kidibot este sustinut de Editura Niculescu Kidibot este sustinut de Editura Arthur Kidibot este sustinut de Editura Corint Junior

Parteneri educaționali:

Kidibot este sustinut de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Kidibot este sustinut de Știință și Tehnică Kidibot este sustinut de Raiffeisen Bank Kidibot este sustinut de Astroclubul Bucuresti Kidibot este sustinut de Institutul Geologic al Romaniei

Parteneri pentru românii din afara granițelor României:

Kidibot este sustinut de Ministerul pentru Rom\nii de Pretutindeni Kidibot este sustinut de FORI - Federația Organizațiilor Românești din Italia

KIDIBOT în lume:

USA | UK | CA | CH | ES | MD | IT | RO

Total time: 2.3214719295502 s