Matematică Clasa VII-a

9 puncte bonus
2 rezolvări
Romană

Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. Sper că vă place acest quiz!

O plimbare…înainte de Evaluare

27 puncte bonus
26 rezolvări
Romană

Dragi absolvenţi, aţi muncit din greu şi sunteţi mândri de ceea ce aţi realizat în această etapă a vieţii în […]

Algebra- intre joc si nota 10

27 puncte bonus
31 rezolvări
Romană

“Matematica are o frumusețe perfectă. Lumea reală are o frumusețe imperfectă” Viaţa-i precum algebra – cu multe ecuaţii, variabile şi […]

Testul 1. Pregătirea Simulării Evaluării Naționale Matematică

50 puncte bonus
43 rezolvări
Romană

Pregătirea Simulării Evaluării Naționale Matematică 2020 Înainte de a rezolva quizul, recapitulați: – Numere naturale – Operații cu numere rale […]

Testul 2. Pregătirea Simulării Evaluării Naționale

50 puncte bonus
22 rezolvări
Romană

Înainte de a rezolva quizul, recapitulați: – Operații cu numere întregi – Intervale de numere reale – Probabilitate – Mărimi […]

Simulare de… nota 10! Pregătirea simulării Evaluării Naționale

30 puncte bonus
11 rezolvări
Romană

Înainte de a rezolva quizul, recapitulați: procente operații cu numere reale organizarea datelor proporții mărimi direct proporționale ecuația x2=a mediană […]

SIMULARE… DISTRACTIVĂ!

30 puncte bonus
6 rezolvări
Romană

Înainte de a rezolva quizul, recapitulați: probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor teorema lui Pitagora figuri geometrice, corpuri geometrice […]

Lecția 27. SISTEME DE DOUĂ ECUAȚII CU DOUĂ NECUNOSCUTE – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
5 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit ax+b=cdx+e=f a, b, c, d, e, f∈ℝ , este un sistem de două ecuații cu două necunoscute: x și y. • […]

Lecția 26. ECUAȚIA DE GRADUL AL DOILEA – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
4 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit ax2+bx+c=0, a,b,c∈ℝ, a≠0 se numește ecuație de gradul al doilea ∆=b2–4ac se numește determinantul (discriminantul) ecuației de gradul […]

Lecția 25. FUNCȚIA DE GRADUL I – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
10 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit  – Funcția de tipul f:ℝ→ℝ, fx=ax+b, a, b∈ℝ se numește FUNCȚIE LINIARĂ. – Dacă a≠0 , atunci funcția se […]

Lecția 24. FUNCȚII – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
6 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit  – Dacă  A și B sunt două mulțimi nevide, iar f este o corespondență care asociază […]

Lecția 23. ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
5 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit Uneori, pentru a reprezenta o situație concretă ( de exemplu notele obținute de elevii unei clase […]

Lecția 22. RAPOARTE DE NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
3 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit Un raport în care numitorul și numărătorul sunt expresii algebrice, se numește RAPORT DE NUMERE REALE […]

Lecția 21. DESCOMPUNEREA ÎN FACTORI – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
10 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit 1. FACTOR COMUN a) coeficientul : 2x±2y=2x±y b) c.m.m.d.c. al coeficienților: 15x±20y=53x±4y c) o literă: 3ab±5ac=a3b±5c […]

Lecția 20. FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
7 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit a+b2=a2+2ab+b2a–b2=a2–2ab+b2a+ba–b=a2–b2a+b+c2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2aca–b+c2=a2+b2+c2–2ab–2bc+2aca+b–c2=a2+b2+c2+2ab–2bc–2aca–b–c2=a2+b2+c2–2ab+2bc–2ac • Exemple 1+x2=1+2x+x22x–3y2=4×2–12xy+9y2x2+y3x2–y3=x24–y291+x–2y2=1+x2+4y2+2x–4xy–4y • Observații Aceste formule au și interpretări geometrice ( care restricționează totuși, […]

Lecția 19. NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 puncte bonus
4 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit – Orice produs dintre un număr real și produs de puteri ale numerelor reale a,b,c,…x,y,z se […]

Lecția 18. INTERVALE DE NUMERE REALE – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
5 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit Tipuri de intervale. Fie a, b ∈ℝ, a<b , a, b=x∈ℝ| a< x<b(a, b]= x∈ℝ| a< x ≤b[a, b)= x∈ℝ| a≤ x <b[a, b]= x∈ℝ| a≤ x ≤b(–∞, a)=x∈ℝ| x<a(–∞, a]=x∈ℝ| x≤a(a, +∞)=x∈ℝ| x>a[a, +∞)=x∈ℝ|x≥a Primele 4 intervale (în ordinea prezentată) sunt intervale mărginite, […]

Lecția 17. PROBLEME CARE SE REZOLVĂ CU AJUTORUL ECUAȚIILOR – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
23 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit ETAPA 1 : Citim cu atenție enunțul până sunt înțelese: datele problemei și cerințele acesteia ( […]

Lecția 16. ECUAȚII ȘI INECUAȚII – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
5 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit ECUAȚII – O expresie matematică în care apare o singură dată semnul „=” și mai multe […]

Lecția 15. NUMERE REALE – III – ORDINEA EFECTUARII OPERAȚIILOR – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
4 rezolvări
Romană

• Ordinea efectuării parantezelor Aceeași ca și la numerele raționale: ,, . • Ordinea efectuării operațiilor – de ordin 3 […]

Lecția 14. NUMERE REALE – II – OPERAȚII CU NUMERE REALE – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
3 rezolvări
Romană

• Adunarea ac+bc=a+bc, ∀c≥0 Observație: Dacă nu avem același număr sub radical, scoatem factorii de sub radical și apoi adunăm. Exemple: […]

Lecția 13. NUMERE REALE – I – NUMERE IRAȚIONALE- pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
6 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit Un număr care nu poate fi exprimat ca raportul a două numere întregi, se numește număr […]

Testul nr. 18 MĂRIMI DIRECT PROPORȚIONALE

30 puncte bonus
4 rezolvări
Romană

Pregătirea Evaluării Naționale 2020 – MATEMATICĂ – Lecția 10

Lecția 11. MĂRIMI INVERS PROPORȚIONALE – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
2 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit Două mărimi variabile sunt invers proporționale, dacă depind una de cealaltă, astfel încât dacă una crește […]

Testul nr. 19 MĂRIMI INVERS PROPORȚIONALE

30 puncte bonus
1 rezolvări
Romană

Pregătirea Evaluării Naționale 2020 – MATEMATICĂ – Lecția 11

Lecția 12. PROPORȚII – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
3 rezolvări
Romană

• Noțiuni de reamintit Probabilitatea(P) de realizare a unui eveniment este egală cu raportul dintre numărul cazurilor favorabile realizării evenimentului […]

Lecția 10. MĂRIMI DIRECT PROPORȚIONALE – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
1 rezolvări
Romană

  Noțiuni de reamintit Două mărimi variabile sunt direct proporționale, dacă depind una de cealaltă, astfel încât dacă una crește […]

Testul 14. MULȚIMEA NUMERELOR RAȚIONALE (II)

30 puncte bonus
1 rezolvări
Romană

Pregătirea Evaluării Naționale 2020 – MATEMATICĂ – Lecția 6

Lecția 9. PROPORȚII – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

  Noțiuni de reamintit Egalitatea a două rapoarte se numește proporție   ab=cd este o proporție ( a, b, c, […]

Lecția 8. RAPOARTE – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
3 rezolvări
Romană

Noțiuni de reamintit Raportul numerelor raționale a și b este câtul neefectuat a:b sau  ab Valoarea raportului  este un număr […]

Testul 15. MULȚIMEA NUMERELOR RAȚIONALE (III)

30 puncte bonus
9 rezolvări
Romană

Pregătirea Evaluării Naționale 2020 – MATEMATICĂ – Lecția 7

Lecția 7. MULȚIMEA NUMERELOR RAȚIONALE (III) – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
1 rezolvări
Romană

Operații cu fracții ordinare   Adunarea/ scăderea :  ac±bc=a±bc,a,b,c∈ℤ,c≠0  Dacă fracțiile nu au același numitor, aducem la același numitor. Exemple: […]

Testul nr. 16 RAPOARTE

30 puncte bonus
5 rezolvări
Romană

Pregătirea Evaluării Naționale 2020 – MATEMATICĂ – Lecția 8

Testul nr 17 PROPORȚII

30 puncte bonus
3 rezolvări
Romană

Pregătirea Evaluării Naționale 2020- MATEMATICĂ- Lecția 9

Lecția 6. M U L Ț I M EA NUMERELOR RAȚIONALE (II) – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

Fracții echivalente Două fracții mn și pq se numesc echivalente dacă sunt egale, adică au aceeași reprezentare. (valorile rapoartelor sunt egale) […]

Testul 13 MULȚIMEA NUMERELOR RAȚIONALE (I)

30 puncte bonus
5 rezolvări
Romană

Pregătirea Evaluării Naționale 2020 – MATEMATICĂ – Lecția 5

Lecția 5. M U L Ț I M EA NUMERELOR RAȚIONALE (I) – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
4 rezolvări
Romană

Noțiuni de reamintit Mulțimea numerelor raționale se notează cu ℚ și este mulțimea mn| m, n∈ℤ, n≠0, m, n=1 m se numește numărător n se […]

Lecția 4. DIVIZIBILITATEA – pregătirea Evaluării Naționale

30 puncte bonus
6 rezolvări
Romană

Noțiuni de reamintit Spunem că „n divide m” (m, n∈ℤ), dacă există p∈ℤ a. î. m = p·n. Notăm n | […]

Recapitulare matematică clasa a VIII-a – semestrul I

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

Algebră și geometrie – semestrul I – clasa a VIII-a

Recapitulare matematică (4) clasa a VIII-a – semestrul I

30 puncte bonus
0 rezolvări
Romană

PUNCTE, DREPTE, PLANE, CORPURI GEOMETRICE ▪ Puncte, drepte, plane: convenţii de desen şi notaţie ▪ Determinarea dreptei; determinarea planului ▪ […]

Partener Principal:

Kidibot caută partener principal!

Susținători activi:

Kidibot este sustinut de Mega Image Kidibot este sustinut de Raiffeisen Bank Kidibot este sustinut de Mindblower Kidibot este sustinut de Interbrand Kidibot este sustinut de Zooku

Edituri prietene:

Kidibot este sustinut de Editura Niculescu Kidibot este sustinut de Editura Arthur

Parteneri educaționali:

Kidibot este sustinut de Știință și Tehnică Kidibot este sustinut de Astroclubul Bucuresti

Partneri pentru românii din afara granițelor:

Kidibot este sustinut de Ministerul pentru Rom\nii de Pretutindeni

KIDIBOT în lume:

USA | UK | MD | IT | RO
Platforma Educațională Kidibot folosește cookie-uri funcționale și de trafic pentru a putea ajuta copiii să citească și să învețe mai mult.
Total time: 2.2090330123901 s